لیست شرکت ها بازگشت به لیست

اتحاد مولد نيرو

شركت اتحاد مولد نيرو فعاليت خود را بطور رسمي از سال 1392 جهت توليد استارت و دينام خودرو آغاز نمود. خط توليد استارت شركت اتحاد مولد نيرو با همكاري فني شركت Statomat آلمان مدتهاست كه به بهره برداري رسيده و خط توليد سلونوئيد استارت و نيز خط كامل توليد دينام نيز در آينده نزديك جهت خودكفائي هر چه بيشتر به بهره برداري خواهد رسيد.

وب سایت

1